Kiwi Syslog Server

Kiwi Syslog Server zapewnia scentralizowane i uproszczone zarządzanie komunikatami dziennika na urządzeniach sieciowych i serwerach. Program pozwala na szybkie otrzymywanie wiadomości syslog, pułapek SNMP i danych z dziennika Windows, monitorowanie danych na bieżąco, odpowiadanie na komunikaty oraz szybkie rozwiązywanie problemów i nie tylko.     

Najważniejsze cechy programu Kiwi Syslog Server

Scentralizowane zarządzanie wiadomościami syslog

Każde z urządzeń w sieci generuje cały czas mnóstwo dzienników, przeglądanie ich poprzez przełączanie się pomiędzy systemami jest praktycznie niemożliwe. Rozwiązaniem jest zarządzanie wszystkimi komunikatami syslog i pułapkami SMMP pochodzącymi z urządzeń sieciowych z systemów Linux, UNIX i Windows, z poziomu jednej konsoli.   

Powiadomienia w czasie rzeczywistym na podstawie wiadomości syslog

Zagrożenia bezpieczeństwa są zawsze aktualnym problemem, ale można im zapobiegać na podstawie otrzymywanych na bieżąco informacji dotyczących infrastruktury IT. Dostęp do wszystkich danych możliwy jest z poziomu jednej konsoli.   

Automatyczne odpowiedzi na wiadomości syslog

Szybkie reagowanie na określone zdarzenia w sieci może mieć kluczowy wpływ na zapobieganie istotnym problemom. Program daje możliwość wysyłania powiadomień e-mail, uruchamiania skryptów, logowania do plików lub baz danych ODBC oraz przesyłanie dalej wiadomości i nie tylko.   

Planowanie generowania raportów syslog poprzez e-mail

Dokumentacja jest kluczowym elementem zbierającym dane na temat funkcjonowania danej firmy. Jest niezwykle istotna podczas wszelkiego rodzaju audytów związanych z przestrzeganiem przepisów. Program generuje wykresy dla statystyk syslog dla określonych przedziałów czasowych.  

Wgląd w dane syslog z dowolnego miejsca dzięki bezpiecznemu dostępowi do sieci

W obecnych czasach mobilność ma niezwykle duże znaczenie. Kiwi Syslog Server nadąża za wymaganiami i pozwala na monitorowanie dzienników oraz zarządzanie nimi za pomocą intuicyjnej konsoli internetowej syslog z wieloma niestandardowymi widokami.  

Zaawansowane filtrowanie wiadomości

Ręczne przeszukiwanie dużych grup danych w poszukiwaniu problemów lub nieprawidłowego działania jest niezwykle uciążliwe. Program zapewnia narzędzia filtrowania widomości na podstawie nazwy hosta, adresu IP, priorytetu lub pory dnia.

Zaawansowane buforowanie wiadomości

Aby zapobiec uszkodzeniom systemu lub przeładowaniu skrzynki wiadomości odebranych, podczas dużych obciążeń wiadomości odbierane są z buforem do 10 mln wiadomości syslog i 1000 wiadomości e-mail 

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania
Procesor 1.2 Ghz Dual Core
Pamięć RAM 2 GB RAM
Wolne miejsce na dysku 350 MB
System operacyjny Windows 8, 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Framework .NET .NET 4.0
Baza danych do dostępu sieciowego SQL Compact edition (do 4GB wolnej przestrzeni dyskowej)

Pobierz wersję próbną

Pobierz bezpłatną wersję testową, posiadającą pełną funkcjonalność programu i przetestuj ipMonitor przed zakupem. Ściągnij, zainstaluj i testuj bezpłatnie przez 14 dni.

Pobierz wersję próbną

lub

KUP TERAZ