Kiwi CatTools

Kiwi CatTools to oprogramowanie do automatyzacji sieci i zarządzania konfiguracją. Program przeznaczony jest dla sieci w niedużych przedsiębiorstwach. Pozwala na automatyczne tworzenie kopii zapasowych i zmiany w konfiguracji dla wielu urządzeń jednocześnie. Można planować z wyprzedzeniem zmiany w konfiguracji wybranych urządzeń sieciowych na dany moment. Każda zmiana w sprzęcie sieciowym jest rejestrowana i generuje powiadomienie dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, niepożądane zmiany można szybko cofnąć.    

Najważniejsze cechy programu CatTools

Planowanie automatycznych kopii zapasowych

Potrzeba posiadania kopii zapasowej odczuwana jest dopiero, gdy pojawi się problem. Aby nie było za późno, program sam wykonuje zaplanowane wcześniej kopie zapasowe konfiguracji urządzeń sieciowych z routerów, przełączników, zapór sieciowych itd. Przepisywanie długich linii kodu nie będzie już konieczne.  

Wprowadzanie zbiorczych zmian w konfiguracji

Wprowadzanie po kolei pojedynczych zmian potrafi być bardzo uciążliwe. Rozwiązaniem jest jednoczesne wykonywanie lub planowanie wykonania zmian konfiguracji dla wielu urządzeń sieciowych.  

Zwiększone bezpieczeństwo

Może się zdarzyć, że zmiany w plikach konfiguracyjnych zostaną dokonane przez nieupoważnione osoby. Aby nie dopuścić do niepożądanego działania, powiadomienia o wprowadzeniu nieautoryzowanych zmian wysyłane są na bieżąco.   

Przywracanie konfiguracji sieci

Powrót do poprzedniej, poprawnie działającej konfiguracji może zapobiec przerwom w świadczeniu usług przez firmę oraz wystąpieniu innych dodatkowych problemów. Zachowanie pełnej historii konfiguracji pozwala na powrót w dowolnym momencie do poprzednich ustawień.  

Porównywanie i analiza zmian konfiguracji

Możliwość porównania konfiguracji może mieć znaczący wpływ na szukanie rozwiązania danego problemu, a także zapewnienie jak najefektywniejszej pracy. Program pozwala m.in. na porównywanie konfiguracji pomiędzy dwoma urządzeniami.   

Automatyczna generacji powiadomień e-mail

Poprawne zarządzanie zmianami w konfiguracji wymaga działania w oparciu o określone dane. Kiwi CatTools generuje raporty na temat urządzeń oraz ich konfiguracji dotyczące portów, MAC, ARP, szczegółów wersji i innych.   

Obsługa urządzeń od wielu dostawców

Określona sieć tworzona jest z myślą o założonych specyfikacjach, w tym celu wykorzystywane są urządzenia różnych producentów, dlatego program Kiwi CatTools jest w pełni gotowy do obsługi urządzeń IPv4 oraz IPv6 od takich dostawców jak Cisco, HP, Huawei, 3Com i innych  

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania
Procesor 1.2 Ghz
Pamięć RAM 256 MB RAM
Wolne miejsce na dysku 20 MB
System operacyjny Windows 8.1, 10, Windows Server 2012 R2, 2016, 2019
Framework .NET .NET Framework 4.8
Baza danych do dostępu sieciowego komponenty dostępu do danych Microsoft i silnik bazy danych Jet 4.0

Pobierz wersję próbną

Pobierz bezpłatną wersję testową, posiadającą pełną funkcjonalność programu i przetestuj ipMonitor przed zakupem. Ściągnij, zainstaluj i testuj bezpłatnie przez 14 dni.

Pobierz wersję próbną

lub

KUP TERAZ