Pytania techniczne

Czy produkty DameWare Development są kompatybilne z Windows Vista, 2008 Server i Windows 7?

Tak. Wersja 6.x oraz wyższe oprogramowania DameWare Development są kompatybilne z Windows Vista i 2008 Server, a wersje 6.9.0.0 i nowsze są kompatybilne z Windows 7 (zarówno 32 jak i 64 bitowymi). Od opublikowania wersji 6.9, wszystkie systemy operacyjne (Vista, Server 2008, 2008 R2 oraz Windows 7) są oficjalnie obsługiwane.

Odnośnie starszych wersji oprogramowania, nawet jeśli zainstalują się poprawnie, a niektóre części programu działają, wszystkie wersje 5.x i starsze nie są kompatybilne z Vista, 2008 Serwer, lub Windows 7. Należy zrobić upgrade do wersji 6.x lub nowszej żeby zyskać kompatybilność z tymi nowszymi systemami operacyjnymi.

Dlaczego otrzymuję komunikat „Version Registration Number Conflict” (niezgodność numeru rejestracji wersji) gdy próbuję wpisać numer rejestracyjny do programu?

Komunikat pojawia się dlatego że informacja rejestracyjna zadziała tylko wewnątrz tej samej wersji głównej dla której była stworzona. Oznacza to, że informacja rejestracyjna dla produktów wersji 4.x zadziała jedynie z dowolnymi produktami wersji 4.x, niezależnie od poprawek i ulepszeń. Za każdym razem gdy nowa wersja główna zostaje opublikowana (np. 5.x, 6.x, etc), należy się skontaktować z działem sprzedaży w celu uzyskania nowego zestawu informacji rejestracyjnej, która jest ważna dla danej wersji oprogramowania. Wersje 5.x i 6.x są zupełnie innymi programami, więc wymagają różnych zestawów informacji rejestracyjnej.

Upgrade do następnej wersji głównej (4.x do 5.x, 5.x do 6.x, itd.) jest dostępny bezpłatnie jedynie w przypadku wykupienia wcześniej ulepszenia licencji i ta licencja nie wygasła. Jeśli nie zakupiło się ulepszenia licencji lub ulepszenie wygasło, nie ma możliwości kwalifikowania się na darmowy upgrade. Można jednak wykupić upgrade po zaniżonej cenie.

W przypadku posiadania ulepszenia na istniejącej licencji, można złożyć wniosek o ulepszenie tej licencji do obecnej wersji oprogramowania online na stronie https://www.dameware.com/legacy/update/registration lub sprawdzić czy kwalifikuje się na darmowe ulepszenie.

W przypadku napotkania problemów podczas ulepszania licencji online, prosimy się skontaktować z naszym działem sprzedaży pod adresem sales@dameware.com, lub (001-985) 871-7519 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-00:00 czasu polskiego aby otrzymać nową licencję która jest kompatybilna z obecną wersją programu.

Czy czy produkty DameWare Development zadziałają na 64 bitowym systemie operacyjnym?

Tak. Wersja 5.0.1.5 lub wyższa programu DameWare Mini Remote Control obsługuje 64 bitowe systemy operacyjne. Jednak cały czas pracujemy nad ulepszeniami dla 64 bitowych systemów. Z tego powodu, jeśli używana jest starsza wersja oprogramowania, może warto ulepszyć do wersji obecnej (które może ale nie musi być darmowe).

Prosimy zauważyć że nawet starsze wersje 4.x mogą się połączyć z 64 bitowymi systemami operacyjnymi, pod warunkiem ręcznego skopiowania wszystkich plików serwisowych klienta DMRC do folderu System32 jak również folderu SYSWOW64. Potem należy ręcznie zainstalować klienta.

Prosimy również zobaczyć:

Jak ręcznie instalować lub usuwać klienta Mini Remote i NT Utilities

http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=100000

Prosimy również zauważyć, że wersje 64 bitowe DameWare Mirror Driver oraz DameWare Virtual Smart Card Driver są dostępne jedynie w wersji 7.x i nowszych naszego oprogramowania. 32 bitowa wersja Mirror Driver była dodana do wersji 5.x, a 32 bitowa wersja DameWare Virtual Smart Card Driver pojawiła się w wersji 5.5.

W jaki sposób używać oprogramowania DameWare Development z systemami operacyjnymi innymi niż Windows (Unix, Linux, MAC, etc.)?

W chwili obecnej nasze oprogramowanie jest obsługiwane jedynie przez platformy Windows (zarówno na komputerach lokalnych i zdalnych)

Niemniej jednak kilku użytkowników zgłosiło, że używali programy DameWare NT Utilities i DameWare Mini Remote Control na platformach innych niż Windows takich jak Linux czy MAC poprzez VMWare. Mimo że bezpośrednio nie wspieramy naszego oprogramowania pod kątem tego typu środowiska, powinno zadziałać.

Niestety, w przypadku próby połączenia się z komputerami zdalnymi z systemami innymi niż Windows, to rozwiązanie najprawdopodobniej nie zadziała. W takich przypadkach jedyna inna możliwość to zainstalowanie odpowiedniej wersji klienta RDP na tych zdalnych komputerach. Potem można uruchomić opcje wykorzystania zdalnego pulpitu RDP w programie DameWare Mini Remote Control żeby uzyskać połączenie RDP ze zdalnym komputerem.

Czy funkcja RDP programów DNTU i MRC obsługuje nowy przełącznik /admin zawarty w Vista SP1 i XP-SP3?

Tak. Obsługa przełącznika /admin została dodana już do wersji 6.9 i nowszych, oraz udoskonalona w wersji 7.x

Informujemy również, że zaczynając od wersji 6.1, oraz nowszych klienta RDP Microsoftu (mstsc.exe), przełącznik /console został zamieniony na /admin. Wersja 6.1 jest dołączona do Server 2008, Vista-SP1 oraz XP-SP3.

Otrzymuję komunikat „System Error: 1722 – RPC Server is unavailable” (Błąd systemowy: 1722- Serwer jest niedostępny) gdy próbuję zdalnie usunąć klienta usługi DMRC. W jaki sposób to naprawić?

Najprawdopodobniej udostępnianie plików i drukarek nie jest włączone na komputerze zdalnym, albo wymagane porty udostępnienia plików i drukarek są zablokowane gdzieś pomiędzy maszyną lokalną i zdalną. Udostępnianie plików i drukarek jest wymagane przez Microsoft API które są wykorzystane do zdalnego instalowania, usuwania, uruchamiania lub zatrzymywania klienta usługi DameWare Mini Remote Control (DMRC).

To może być spowodowane nieprawidłowo ustawionym firewallem między dwoma maszynami, jakimś oprogramowaniem firewalla na komputerze zdalnym, albo przez to że udostępnianie plików i drukarek nie jest włączone na komputerze zdalnym. Po naprawieniu problemu z ustawieniami (sieci, systemu, etc.), powinna zacząć działać ta funkcja wewnątrz naszego programu.

Microsoft definiuje udostępnianie plików i drukarek jako następujące porty: UDP 137 (Nazwa), UDP 138 (Datagram), TCP 139 (Sesja), oraz TCP 445 (Direct Hosting).

Nie mogę zamknąć dialogu Notification a ikona SysTray pojawia się gdy łączę się ze zdalnym komputerem używając programu DMRC, nawet po wyłączeniu tych ustawień w kliencie usługi. Text „Evaluation” pojawia się również w dialogu notyfikacji. Czemu takie coś się robi?

Właściwie, to zachowanie wynika z konstrukcji programu, i implikuje że lokalna kopia DameWare Mini Remote Control (DMRC) nadal jest używana w trybie próbnym. Nie została prawidłowo zarejestrowana.

To jest ograniczenie na czas gdy program pracuje w trybie próbnym. Do czasu aż lokalna kopia oprogramowania DMRC nie zostanie prawidłowo zarejestrowana, nawet po wyłączeniu notyfikacji w kliencie usługi, te ustawienia będą ignorowane podczas połączenia. Gdy kopia lokalna programu DMRC zostanie prawidłowo zarejestrowana, te funkcje będą dostępne.

Nawet przy używaniu całego zestawu DameWare NT Utilities (DNTU), po zarejestrowaniu DNTU, DMRC dalej pozostaje osobną aplikacją. Zazwyczaj rejestruje się z informacji rejestracyjnych DNTU, ale czasem tak się nie dzieje. Wobec tego mogą być przypadki gdy trzeba ręcznie wpisać informacje rejestracyjne do DMRC.

W tym przypadku należy uruchomić program DMRC, kliknąć na menu Help / About DameWare MRC, potem kliknąć na przycisk rejestracji. Po wpisaniu informacji rejestracyjnych wszystko powinno działać prawidłowo.

Gdy łączę się ze zdalnym komputerem używając programu DameWare Mini Remote Control, widzę małe niebieskie lub czerwone okienko na środku ekranu, w którym jest napisane że powinienem zrobić update klienta usługi na maszynie zdalnej. Jak można zrobić update klienta uługi po połączeniu?

Jeśli jest używana wersja 5.x lub wyższa programu DMRC, i jest połączenie ze zdalnym komputerem używając uprawnień administratora, można po prostu wybrać File / Update Client Agent (plik/ update klienta) z menu DMRC po połączeniu.

Zawsze zalecamy ulepszenia klienta na maszynie zdalnej by mieć aktualną wersję, o nie gwarantujemy, że wszystkie funkcje oprogramowania będą działać prawidłowo gdy jest niezgodność między wersją lokalną i zdalną. Niemniej jednak, w pewnych warunkach, zamiast automatycznie zmusić do ulepszenia klienta przed umożliwieniem połączenia, program jedynie wyświetli dialog z ostrzeżeniem informując o tym, żeby ulepszyć klienta jak najszybciej.

Jeśli z jakiegoś powodu menu Update klienta nie wyświetli się, jest możliwość, że to zachowanie nie ma związku z brakiem update paska narzędzi DMRC, bo File / Update Client Agent był ukrytą opcją w poprzedniej wersji programu. Wpisy do menu zapisane w rejestrze są dalej starymi, nie nowymi.

Jeśli to jest problemem, prosimy wykasować następujący klucz rejestru:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\DameWare Development\NT Utilities\DNTU\MRC Bars]

Po ponownym uruchomieniu programu problem powinien być rozwiązany.

Czy instalacja DameWare Mirror Driver może być zautomatyzowana lub oskryptowana do grupowego uruchamiania?

Tak. Wersja 7.x MSI Builder teraz zawiera opcję dołączenia do instalacji sterowników Mirror Driver, klawiatury i kart elektronicznych. Począwszy od wersji 7.x nie trzeba czekać na instalowanie sterowników podczas pierwszego połączenia MRC.

W przypadku wersji 6.x oprogramowania, te sterowniki zostaną zainstalowane podczas pierwszego połączenia MRC ze zdalnym komputerem. Mirror Driver zostanie zainstalowany jedynie gdy zaznaczy się „Use MRC Mirror Driver” i gdy jeszcze nie jest zainstalowany. Sterownik klawiatury będzie zawsze instalowany. Sterownik kart elektronicznych zostanie zainstalowany jedynie przy próbie połączenia za pomocą metody autoryzacji kartą elektroniczną.

Niestety, to nie jest nawet możliwe dla wersji 5.x oprogramowania. Dla wersji 5.x programu, trzeba najpierw połączyć się ze zdalnym komputerem i zainstalować klienta usługi.
Następnie, pod warunkiem że maszyna zdalna ma Windows 2000 lub nowszy, można wybrać File / Mirror Driver Installation i wykonywać polecenia (może, ale nie musi zajść potrzeba ponownego uruchomienia komputera zdalnego).

Gdy łączę się z maszyną zdalną za pomocą DMRC w wersji 5, kursor na maszynie zdalnej miga. Nie było czegoś takiego w wersji 4. Jak temu zapobiec?

Obsługa „okien przezroczystych” jest włączona domyślnie w wersji 5, co może spowodować miganie/zanikanie kursora myszy. W związku z czym wystarczy to wyłączyć w pasku narzędzi DMRC. Niemniej jednak nie będzie się widzieć żadnych przezroczystych okien które są wyświetlone na maszynie zdalnej (np. Tooltips, etc). Na przykład, w Windows XP gdy najedzie się nad ikonę, lub zegar, pojawia się wyskakujące okienko. To jest podpowiedź, ale nie zobaczy się tego przez połączenie DMRC, chyba że się włączy widoczność przezroczystych okien.

Innym możliwym rozwiązaniem jest zainstalowanie nowego DameWare Mirror Driver na maszynie zdalnej, a potem włączenie ustawienia „Use MRC Mirror Driver” w oknie dialogowym przed połączeniem.

W jaki sposób przyspieszyć połączenie DMRC gdy komputer zdalny ma uruchomioną aplikację pod DOS?

Można spróbować przestawić właściwość „Idle Sensitivity” (czułość bezczynności) pliku MSDos „_default.pif” do wartości najwyższej możliwej. Ustawienia określone w _default.pif są wykorzystywane przez wszystkie aplikacje pod DOS, chyba że jest zdefiniowany plik PIF specyficzny dla danej aplikacji.

Plik _default.pif jest umieszczony w folderze instalacji systemu operacyjnego (C:\Windows dla XP, C:\WINNT dla 2000, itd.). Należy zlokalizować ten plik, kliknąć prawym przyciskiem myszy na niego i wybrać właściwości, a potem zakładkę Inne. Trzeba potem przesunąć suwak „Idle Sensitivity” do końca w prawo i wybrać OK. Ta procedura dotyczy również pliku PIF specyficznego dla danej aplikacji..

Po dokonaniu tych zmian, należy uruchomić aplikacje pod DOS i połączyć się ponownie za pomocą DMRC.

Prosimy zauważyć również, że program DMRC nie obsługuje pełnoekranowych aplikacji pod DOS. Niemniej jednak powinna być możliwość naciśnięcia ALT+ENTER by zmienić widok do okna DOS.

Jak zostanę poinformowany gdy pojawi się nowa wersja?

Należy się zalogować na forum DameWare. Potem wybrać wątek zatytułowany „DameWare Version 6 Product History”. Na dole widoku wątku będzie link subskrypcji „Subscribe to Topic”. Po wybraniu tego linku będzie informacja emailem przesyłana gdy pojawi się nowa wersja, o czym będzie wpis w wątku wraz ze szczegółami.

Czemu dostaję błąd systemu: 2273 gdy próbuję wysłać wiadomość w DameWare NT Utilities?

Trzeba spróbować wydać polecenie „net send” w wierszu poleceń. Jeśli to nie zadziała, to DNTU również. Wyjaśnienie od Microsoft: Wiadomość nie mogła zostać wysłana bo adresat nie jest zalogowany, albo nie używa nazwy pod którą wysyłasz wiadomość jako nazwy komputera lub alias wiadomości. Tu można zobaczyć dodatkowe informacje ze strony Microsoft:

„NET SEND” do komputerów z Windows 2000 może się nie udać

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q263464

Może również pojawić się komunikat o błędzie jeśli usługa „Messenger” jest wyłączona, albo włączona ale nie uruchomiona, na maszynach lokalnej i zdalnej.

Windows XP SP2 ma kilka znanych problemów odnośnie polecenia Net Send.

Polecenie NET SEND może nie działać prawidłowo na komputerze z Windows XP Service Pack 2

http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=839018

Jakie porty są wykorzystywane przez oprogramowanie DameWare Development?

Jeśli usługa klienta DameWare Mini Remote Control (DMRC) jest już zainstalowana i uruchomiona na zdalnym komputerze, tylko jeden port TCP jest używany. Domyślny port TCP to 6129, ale można przestawić program DMRC i usługę klienta żeby wykorzystywały dowolny z 65 000 dostępnych portów TCP.

W przypadku połączenia do komputera przez Internet, zalecamy wykorzystywania niejasnego portu TCP, któregoś innego niż 6129, dlatego że TCP 6129 jest dobrze znanym portem dla programu DMRC.

Wszystkie widoki w programie DameWare NT Utilities (DNTU) (np. widok użytkowników, widok rejestru zdarzeń, itd.), wszystkie funkcje w DameWare Exporter (DEXP) i możliwość DMRC do zdalnego instalowania, uruchamiania, zatrzymywania albo usuwania usługi klienta DMRC używają zainstalowane protokoły systemu operacyjnego, w zasadzie udostępnienie plików i drukarek (np. 137-139/445).

Microsoft definiuje udostępnianie plików i drukarek jako:

UDP 137 (Nazwa)
UDP 138 (Datagram)
TCP 139 (Sesja)
TCP 445 (Direct Hosting)

Z przyczyn bezpieczeństwa nie zalecamy otwierania tych specyficznych portów udostępniania plików i drukarek przez router/firewall połączony bezpośrednio z Internetem. Byłoby dużo bezpieczniej połączyć się przez połączenie VPN lub SSL, a dopiero potem wykorzystywać oprogramowanie przez bezpieczne łącze.

Czy produkty DameWare Development pracują w środowisku Citrix albo Terminal Services?

Tak. Nasze oprogramowanie będzie działać w środowisku Terminal Services/Citrix, pozwalając na to aby wielu administratorów używało produkt. Wielu klientów zgłasza, że wykorzystuje programów DameWare w tego typu środowisku bez żadnych problemów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wykorzystywaniu naszego oprogramowania w środowiskach Citrix /Terminal Services, prosimy zajrzeć do naszych artykułów w bazie wiedzy na temat Citrix /Terminal Services:

Wykorzystywanie oprogramowania DameWare Development w implementacjach Citrix /Terminal Services.

http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=300081

Czasem gdy używam DameWare Mini Remote Control nie dostaję odpowiedzi z klawiatury. Piszę na klawiaturze, ale nic się nie pojawia na zdalnym systemie.

Gdy takie coś się wydarzy, prosimy spróbować użyć opcji programu DMRC „Send Refresh” z menu wysyłania. Funkcja Send Refresh jest stworzona do czyszczenia stanu klawiatury. Jeśli to nie zadziała, należy spróbować nacisnąć raz klawisz Ctrl i raz klawisz Alt by wyzerować zacięte klawisze.

Należy również zweryfikować że połączenie DMRC nie jest ustawione na podgląd.

W jaki sposób wyczyścić ekran na zdalnej maszynie gdy łączę się za pomocą programu DameWare Mini Remote Control?

Niestety, nie obsługujemy tej funkcji bezpośrednio i nie zagwarantujemy że ona będzie działać prawidłowo w każdej sytuacji (na przykład gdy maszyna zdalna jest podłączona przez KVM). Niemniej jednak jest dołączona do wersji 4.2 i nowszych.

Należy wybrać specyficzny wpis do hosta i kliknąć przycisk Settings. W zakładce Remote Options (ustawienia zdalne) jest opcja nazwana „Enable blank monitor” (włącz pusty ekran). Prosimy zauważyć, że „Enable blank monitor” można uaktywnić tylko gdy jest włączona blokada zdalnej klawiatury i myszy znajdująca się powyżej.

Ta funkcja to po prostu wezwanie Microsoft API, i może nie zadziałać jeśli zdalny komputer nie obsługuje tej funkcji. Jedyny sposób żeby zaimplementować tą funkcję z jakąś pewnością że zadziała to wykorzystanie sterowników Low-Level. To by wymagało ponownego uruchomienia komputera zdalnego po zainstalowaniu klienta usługi, które by uniemożliwiło zdalne uruchomienie klienta „w locie”. To jest powód dla którego nie obsługujemy tej funkcji.

Czemu potrzebuję zgody na połączenie się ze zdalnym komputerem używając program DameWare Mini Remote Control?

To zależy od indywidualnych uprawnień wewnątrz systemu operacyjnego zdalnego (administrator lub nie) oraz ustawień dotyczących wymaganego zezwolenia.

Takie jest zachowanie gdy łączy się ze zdalnym i ustawione jest wymaganie zezwolenia w zakładce ustawień dodatkowych w ustawieniach klienta usług MRC. To dotyczy adminów i nie-adminów.

Można również połączyć się ze zdalną maszyną i ustawienie wymagania zgody dla określonych typów użytkowników jest uruchamiane w zakładce dostęp w ustawieniach programie klienta usługi MRC. To ustawienie dotyczy tylko osób nie będących adminami.

W celu uzyskania dodatkowej informacji, prosimy przeczytać następujący artykuł w bazie wiedzy:

Wymagana zgoda, oczekiwanie na przyjęcie połączenia przez klienta i tryb nieadministracyjny

http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=300073