Wymagania systemowe

DameWare NT Utilities – wymagania systemowe

Systemy operacyjne:

DameWare NT Utilities wymaga systemu operacyjnego Windows NT 4.0, Service Pack 1 lub lepszy (włączając w to Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7).

Active Directory:

Funkcja Active Directory programu DameWare NT Utilities jest obsługiwana jedynie przez komputery z systemem operacyjnym Windows 2000 lub nowszym. Pomimo braku bezpośredniej obsługi, wiele funkcji Active Directory w DameWare NT Utilities będzie pracować na komputerach z Windows NT4 SP-6a, pod warunkiem, że będzie również zainstalowany Microsoft Active Directory Client Extensions (DSClient.exe) pod Windows NT4.

Active Directory Client Extensions dla Windows 95/98 oraz Windows NT 4.0

http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/adextension.asp

Exchange:

Obsługa Exchange 2000/2003 jest zapewniona w wersji 4.x oraz nowszych w widokach AD Object Views (użytkownicy i komputery AD, kontener użytkowników AD, itp.), i nie wymaga posiadania narzędzi administracyjnych Microsoft Exchange.

Sterowanie COM:

Gdy DameWare NT Utilities zostanie uruchomiony na komputerach, które nie mają pliku Microsoft COMCTL32.DLL wersji 4.71 lub nowszej zostanie wyświetlony następujący komunikat: „This version of DameWare NT Utilities requires a newer version of COMCTL32.DLL (Version 4.71 or later) than what is installed on this machine (Version x.xx)*. A newer version of this DLL can be obtained from Microsoft and is shipped with NT SP4 and IE 4.x or higher.”

Oznacza to w dosłownym tłumaczeniu: „Ta wersja DameWare NT Utilities wymaga nowszej wersji COMCTL32.DLL (wersja 4.71 lub nowsza) niż zainstalowana na tej maszynie (wersja x.xx)*. Nowsza wersja tego pliku DLL może zostać otrzymana od Microsoft i jest przesyłana w pakiecie z NT SP4 oraz IE 4.x lub nowszym.

*Uwaga: x.xx zostanie zmienione na konkretną wersje COMCTL32.DLL zainstalowaną w danej chwili na komputerze lokalnym.

Ważne uwagi przed aktualizowaniem: (Prosimy przeczytać by uniknąć problemów z kompatybilnością wersji)

***Wersja 7.x klienta usługi MRC nie może zostać ponownie, automatycznie zamieniona na starszą wersję. Może zostać zmieniona jedynie metodą „File | Remove Service, File | Install Service” (Plik | Usuń usługę, plik | zainstaluj usługę)

***Wszystkie ustawienia są zapisywane wyłącznie w rejestrze, nie zaś w pliku DWRCS.INI.