Opis produktu

DameWare Remote Support (DRS) (dawniej DameWare NT Utilities) to program do zarządzania systemem przedsiębiorstwa współpracujący z systemami z rodziny Windows w wersjach: NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7.  Pozwala administratorom wyjść poza ograniczenia Microsoft Management Console (MMC). DRS zawiera zestaw narzędzi administracyjnych Microsoft Windows NT, zintegrowany w łatwy w użytku, scentralizowany interfejs do zdalnego zarządzania serwerami i stacjami roboczymi Windows. Prawie wszystkie standardowe narzędzia są zawarte w interfejsie DRS stylizowanym na Explorer. Większość z tych narzędzi została znacznie udoskonalona by zapewnić lepsze osiągi, dodatkową funkcjonalność i łatwość użycia. DameWare Remote Support zawiera również niestandardowe narzędzia NT, włączając programy DameWare Mini Remote Control oraz Explorer, jak również obsługę standardowych stron właściwości oraz menu kontekstowych powłok.

DameWare Remote Support posiada również silną przeglądarkę obiektów katalogowych, rozbudowaną funkcjonalność Active Directory (AD) do odbierania, wyszukiwania i filtrowania wszystkich obiektów i atrybutów AD. Zapewnia obsługę i zarządzanie obiektami takimi jak jednostki organizacyjne OU (Organizational Units), kontenery, użytkownicy, grupy, kontakty, komputery i udziały, jak również atrybuty, które nie są dostępne w Microsoft MMC (np. fotografie, loga, identyfikatory pracowników etc…). Wyłączna funkcja DNTU- Quick OU & Picture/Logo management jest dalszym uwypukleniem tego, że drużyna deweloperska DameWare jest oddana tworzeniu łatwych w użyciu produktów wysokiej jakości.

Dodatkowo, poza Active Directory, DameWare NT Utilities obsługuje również zarządzanie:

 • domenami,
 • stacjami roboczymi,
 • dyskami,
 • rejestrami zdarzeń,
 • grupami lokalnymi,
 • grupami globalnymi,
 • członkami domen,
 • plikami otwartymi,
 • drukarkami,
 • procesami,
 • właściwościami,
 • rejestrem,
 • usługami,
 • sesjami,
 • udziałami
 • sieciowymi,
 • wyłączaniem/ponownym uruchomianiem komputerów,
 • oprogramowaniem,
 • pulpitami zdalnymi/RDP,
 • użytkownikami,
 • budzeniem przez LAN
 • i wieloma innymi funkcjami

DameWare NT Utilities nadal obsługuje starsze (inne niż Active Dircetory) implementacje sieci Microsoft Windows za pośrednictwem dynamicznego widoku przeglądarki drzewa „Microsoft Windows Network”. Kontrolery domen, serwerów i stacji roboczych, oraz nieudostępnionych do przeglądania maszyn (komputery, które domyślnie nie są pokazywane w przeglądarce sieci Microsoft Windows), mogą być łatwo zarządzane poprzez nazwę komputera lub adres IP po dodaniu do widoku przeglądarki drzewa sieci. DameWare NT Utilities daje możliwość zarządzania siecią Windows z jednego łatwego w użyciu interfejsu stylizowanego na Explorer.

DameWare NT Utilities zawiera również program DameWare Mini Remote Control dla szybkiego i łatwego instalowania na komputerach i rozwiązywania problemów, a także Explorer dla szybkiego pobierania informacji z komputerów z systemem Windows. W celu uzyskania dodatkowych informacji o tych produktach, zapraszamy na odpowiednie strony z informacjami (DameWare Mini Remote Control).

Polityka licencyjna DameWare Development jest oparta na liczbie administratorów wykorzystujących ten software, niezależnie od liczby podłączonych serwerów lub klientów. 14-dniowa wersja próbna jest w pełni funkcjonalna. Zapraszamy do pobrania tutaj. Jest także dostępna darmowa pomoc techniczna przez E-Mail zarówno w czasie jak i po okresie próbnym.