Active Directory

Funkcja Active Directory DameWare NT Utilities

DameWare NT Utilities (DNTU) posiada zintegrowane narzędzia administracyjne Active Directory, które upraszczają administrację katalogami i pozwalają administratorom zdalnie zarządzać wieloma lokacjami Active Directory bezpośrednio ze swojej stacji roboczej. DameWare NT Utilities obsługuje tryby domen Active Directory Mixed oraz Native, jak również implementacje Exchange 2000. W przeciwieństwie do innych narzędzi administracji zdalnej, narzędzia Active Directory zaimplementowane w programie DameWare NT Utilities również pracują bez ograniczenia w postaci bycia zalogowanym do domeny. Po połączeniu ze zdalną siecią (np. VPN, itp.), administrator może jednocześnie połączyć się z wieloma domenami Active Directory poprzez interfejs DameWare NT Utilities, stylizowany na Explorera.

Niektóre funkcje Active Directory programu DameWare NT Utilities:

  • Narzędzia Active Directory programu DameWare NT Utilities wykorzystują standardowe strony właściwości powłok Microsoftu do zarządzania większością obiektów Active Directory. To pozwala administratorom używać familiarny interfejs w stylu MMC, bez konieczności uczenia się całkiem nowego zestawu terminologii i funkcji. DameWare NT Utilities również obsługuje standardowe menu kontekstowe powłoki Microsoft dla większości obiektów katalogu, takich jak możliwość tworzenia nowych obiektów AD za pomocą menu kontekstowego „New”, lub nawet dostęp do funkcji Exchange przez powłokowe menu kontekstowe „Exchange Tasks”.
  • Funkcja zarządzania zdjęciami i logo DameWare NT Utilities Picture & Logo pozwala na pełne wykorzystanie Active Directory, przez co można użyć go jako bazy danych użytkowników.
  • DNTU pozwala administratorom na zdalne tworzenie, przemieszczanie lub kasowanie skrzynek Microsoft Exchange 2000/2003, jak również umożliwia zdalnie, poprzez email, włączenie obiektów AD, oraz przypisanie adresu email do włączanych pocztą obiektów AD.
  • Tworzenie, usuwanie, przeglądanie/filtrowanie obiektów AD (jednostki organizacyjne OU, użytkownicy, grupy, kontakty, udostępnione foldery i komputery) za pomocą silnego narzędzia przeglądania obiektów AD Object Viewer programu DameWare NT Utilities.
  • Ekskluzywna funkcja Quick OU programu DameWare NT Utilities umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do często używanych OU, bez potrzeby przeszukiwania całej struktury Active Directory by je odnaleźć.

Aby przetestować wszystkie funkcje oprogramowania DameWare NT Utilities zachęcamy do pobrania pełnej, 14-dniowej wersji testowej. Więcej informacji tutaj