Wymagania systemowe

Wymagania systemowe
DameWare Mini Remote Control
***Program MRC wymaga protokołu TCP.

Aplikacja MRC (Instalowana na komputerze lokalnym)

Wersja 7 programu MRC jest oficjalnie obsługiwana przez wszystkie systemy Microsoft Windows zaczynając od Windows 2000. Lokalny komputer, gdzie aplikacja MRC jest zainstalowana, musi mieć jeden z następujących systemów Microsoft Windows: Windows 2000, XP, Server 2003/2003 R2, Vista, Server 2008/2008 R2, Windows 7. Wszystkie pakiety Service Pack są obsługiwane. Zarówno wersje 32-bitowe jak i 64-bitowe są obsługiwane.

***Istnieje możliwość że program uruchomi się na starszych systemach operacyjnych, ale DameWare Developmentnie zagwarantuje że będzie bez problemów.

Klient usługi MRC (instalowany na zdalnym komputerze)

Wersja 7 klienta usługi MRC może zostać zainstalowana i uruchomiona na komputerach z systemami Windows zaczynając od Windows 95, 98, ME, NT 4.0, XP, Server 2003/2003 R2, Vista, Server 2008/2008 R2, oraz Windows 7. Wszystkie pakiety Service Pack są obsługiwane. Zarówno wersje 32-bitowe jak i 64-bitowe są obsługiwane. Dla komputerów zdalnych z systemem 64-bitowym nowa, 64-bitowa wersja klienta usługi MRC może być wykorzystana.

***Uwaga: Aby połączyć się z komputerem z Windows 95 potrzebny jest Winsock2 oraz uaktualniony Comctl32.dll (do wersji 4.70) i uaktualnioną warstwę Unicode. Następujące pliki do ściągnięcia od Microsoftu:

Com32upd.exe for Windows 95 (Upgrades Comctl32.dll to version 4.70)
Windows Sockets 2.0 (Winsock2) for Windows 95
Platform Software Development Kit Redistributable: Microsoft Layer for Unicode on Windows 95, 98, and Me Systems, 1.1.3790.0

MRC Mirror Driver (obsługiwany przez Windows 2000 lub nowszy)

Karta graficzna komputera zdalnego musi obsługiwać następujące możliwości rastrowania:

  • Transferowanie bitmap (RC_BITBLT)
  • Obsługa funkcji Windows API, SetDIBits oraz GetDIBit
  • Obsługa tylko jednej przestrzeni barw

Logowanie i autoryzacja przez kartę elektroniczną (wersja 5.5 lub nowsza):

1.  Według Microsoftu, Logowanie i autoryzacja przez kartę elektroniczną jest obsługiwane jedynie przez Windows 2000 i nowsze.  Włączając w to:

  • Windows 2000 Workstation
  • Windows 2000 Server
  • Windows XP Professional
  • Windows 2003 Server
  • Windows Vista
  • Windows 2008 Server
  • Windows 7

Poza zaimplementowanym przez Microsoft Smart Card Service (scardsvr), żadne inne oprogramowanie pośrednie nie jest wymagane przez program by wykorzystać funkcję Logowania i autoryzacji przez kartę elektroniczną

Czytnik kart elektronicznych nie jest wymagany przy komputerze zdalnym.

System operacyjny i sieć muszą być prawidłowo skonfigurowane aby dokonać autoryzacji kartą elektroniczną.